لیست قیمت سیم و کابل دماوند
سیم و کابل دماوند

فروش انواع سیم وکابل دماوند

خریدی مطمئن از گویا کابل

لیست قیمت سیم و کابل دماوند

سایزافشانمفتولتخت
1تماس بگیریدتماس بگیرید-
1.5تماس بگیریدتماس بگیرید-
2.5تماس بگیریدتماس بگیرید-
4تماس بگیریدتماس بگیرید-
6تماس بگیریدتماس بگیرید-
10تماس بگیریدتماس بگیرید-
16تماس بگیریدتماس بگیرید-
25تماس بگیریدتماس بگیرید-
35تماس بگیریدتماس بگیرید-
50تماس بگیریدتماس بگیرید-
120تماس بگیریدتماس بگیرید-
150تماس بگیریدتماس بگیرید-
185تماس بگیریدتماس بگیرید-
240تماس بگیریدتماس بگیرید-
300تماس بگیریدتماس بگیرید-
70تماس بگیریدتماس بگیرید-
95تماس بگیریدتماس بگیرید-
1.5*2تماس بگیریدتماس بگیرید-
2.5*2تماس بگیریدتماس بگیرید-
4*2تماس بگیریدتماس بگیرید-
سایزافشانمفتولتخت
6*2تماس بگیریدتماس بگیرید-
10*2تماس بگیریدتماس بگیرید-
16*2تماس بگیریدتماس بگیرید-
25*2تماس بگیریدتماس بگیرید-
1*2تماس بگیرید--
0.75*3تماس بگیرید--
1*3تماس بگیرید--
1.5*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
2.5*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
4*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
6*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
10*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
16*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
25*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
35*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
50*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
70*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
95*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
120*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
25+16*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
سایزافشانمفتولتخت
25+16*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
35+16*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
50+25*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
70+35*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
95+50*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
120+70*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
150+70*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
185+95*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
240+120*3تماس بگیریدتماس بگیرید-
0.75*4تماس بگیرید--
1*4تماس بگیرید--
1.5*4تماس بگیریدتماس بگیرید-
2.5*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
4*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
6*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
10*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
16*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
25*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
35*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
50*4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

لیست قیمت سیم و کابل دماوند

سایزافشانمفتول
1*5تماس بگیریدتماس بگیرید
1.5*5تماس بگیریدتماس بگیرید
2.5*5تماس بگیریدتماس بگیرید
4*5تماس بگیریدتماس بگیرید
6*5تماس بگیریدتماس بگیرید
10*5تماس بگیریدتماس بگیرید
16*5تماس بگیریدتماس بگیرید
25*5تماس بگیریدتماس بگیرید
35*5تماس بگیریدتماس بگیرید
50*5تماس بگیریدتماس بگیرید
سایزافشانتختمفتول
1*7تماس بگیرید-
1.5*7تماس بگیرید-
2.5*7تماس بگیرید-
1.5*8--تماس بگیرید
2.5*8--تماس بگیرید
1*10تماس بگیرید-
1.5*10تماس بگیرید-
1*12تماس بگیرید-
1.5*12تماس بگیرید-
1*16تماس بگیرید-
1.5*16تماس بگیریدتماس بگیرید-
1*20تماس بگیرید-
1.5*20تماس بگیرید-
1*24تماس بگیرید-
1.5*24تماس بگیرید-
1*30تماس بگیرید-
1.5*30تماس بگیرید-
1*40تماس بگیرید-
1.5*40تماس بگیرید-
سایزافشاننایلون
0.5تماس بگیرید-
0.75تماس بگیرید-
0.5*2-تماس بگیرید
0.75*2-تماس بگیرید
1*2-تماس بگیرید
1.5*2-تماس بگیرید
2.5*2-تماس بگیرید

کابل برق دماوند

کابل برق ابزاری هستند که از کنار هم قرار گرفتن چندین سیم تشکیل می شوند. وظیفه ی کابل های برق منتقل نمودن جریان انرژی می‌باشد. اجزاء هر کابل را میتوان به تعدادی سیم و یک روکش کلی (به غیر از عایق سیم ها) تقسیمبندی نمود.

لیست قیمت سیم و کابل

هر یک از سیم ها می‌توانند نوع خاصی داشته باشند که عبارتند از؛

۱ـ سیم مفتول (سیم تک لا)

یک نوع سیم یک رشته ای است که با نام سیم خشک نسز شناخته می‌شود. هادی این سیم ها از جنس فلز مس بوده و کاربردشان در توزیع برق استفاده می‌شود. این نوع از سیم ها به عبارتی پر استفاده ترین نوع سیم تلقی می‌شوند.

۲- سیم نیمه افشان

دسته ی دیگری از انواع سیم می‌باشند که شبیه به سیم ها ی مفتولی است اما نکقه ی تفاوت این دو نوع سیم در میزان انعطاف پذیری آن هاست. سیم های نیمه افشان منعطف تر از سیم های مفتولی هستند.

۳ـ سیم افشان

از تعداد بسیار زیادی رشته های از جنس فلز مس ساخته می‌شود. نام دیگری که برای این سیم ها به کار برده می‌شود، سیم نرم است. میزان انعطاف پذیری این دسته از سیم ها از دو نوع قبلی بسیار بیشتر است.

۴ـ سیم نایلونی

این دسته از سیم ها دارای یک نام دیگر هم هستد؛ سیم سفید. این نوع از سیم ها به وسیله‌ی ترکیب نمودن دو سیم نازک و و چسبیده به هم تشکیل می‌شود. بیشترین کاربرد این نوع سیم در سیم کشی ادارات و ساختمان های مسکونی است.

بنابراین می‌توان نتیججه گرفت که هر کدام از این سیم‌ها دارای ویژگی و کاربرد مختص به خود هستند.

کابل مفتولی دماوند

به طور کلی، کابل یا سیم مفتولی، نوعی سیم تک رشته است. جنس آن ها از مس یا آلومینیوم بوده که سطح آن را یک پوشش عایق در برگرفته است. به عبارتی ، کابل های مفتولی از به هم پیچیده شدن چند رشته سیم مفتول ساخته می شوند.

 گرچه در مقایسه با دیگر کابلها، این دسته از کابل ها از انعطاف کمتری برخوردار می باشند، اما فرآیند هدایت جریان برق به خوبی از آنها انجام می پذیرد. علاوه بر این نکته ، در ساختمان کابل های مفتولی از هادی هایی مثل مس که رسانای مناسبی برای انتقال جریان هستند، استفاده می‌شود. در زمینه کابل مفتولی چیست بایستی حتما به خاطر داشته باشیم که فرآیند انتقال جریان الکتریسیته از طریق سیم های برق انجام می شود. از سوی دیگر، احزاء داخلی و سازنده ی کابل ها ، درانتقال دادن جریان انرژی برق نقش برجسته و بارزی ایفا می نمایند.

در رابطه با کابل های مفتولی ، هر کدام از بخش ها از متریال زیر ساخته شده اند؛

۱ـ مس

۲ـ مس قلع اندود

۳ـ آلومینیوم

باید توجه نمود که در وضعیت فعلی به منظور انتقال جریان الکتریکی، کابل ها و سیم های مختلفی تولید می‌شود.

در این میان، کابل مفتولی، به عنوان اولین نمونه های کابل تولید شده در این زمینه شناخته می شود.

ناگفته نماند که به این نوع کابل، سیم یا کابل خشک نیز گفته می شود. دلیل این نامگذاری به علت انعطاف پذیری بسیار کم کابل های مفتولی می باشد.