سیم و کابل سیمیا

فروش سیم و کابل رویان

لیست قیمت CAT 5

نام محصولقیمت(ریال)
CAT5-UTP78000
(CAT5-UTP(LSZH83000
CAT5-SFTP100000
(CAT5-SFTP(LSZH109000
(CAT5-SFTP(O.D105000
(CAT5-SFTP(D.J108000

لیست قیمت CAT 6

نام محصولقیمت
CAT6-UTP108000
(CAT6-UTP(LSZH115600
CAT6-FTP128500
(CAT6-FTP(LSZH137000
CAT6-SFTP141000
(CAT6-SFTP(O.D147000
(CAT6-SFTP(D.J149500
(CAT6-SFTP(LSZH151000

لیست قیمت (CAT 6 (PATCH CORD

نام محصولقیمت
CAT6-UTP92000
(CAT6-UTP(LSZH95000
CAT6-FTP102000
(CAT6-FTP(LSZH106000
CAT6-SFTP107500
(CAT6-SFTP(LSZH115000

لیست قیمت

سیم و کابل

رویان

CAT 5

CAT 6

کابل شبکه

لیست قیمت کابل شبکه - PATCH CABLE

نام محصولمترقیمت
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه0.30127000
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه0.5145000
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه1185000
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه1.5238000
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه2285000
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه3380000
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه5530000
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه10900000

لیست قیمت سیم و کابل